KURZY

POZOR! Z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 je nabídka kurzů ve všech formách až do odvolání pozastavena!

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. nabízí zajištění prezenčních i distančních vzdělávacích kurzů, určených zejména pro starosty, tajemníky a další členy krizového managementu měst a obcí.

Nabízené kurzy jsou zaměřeny na přípravu a realizaci opatření v rámci měst a obcí při mimořádných událostech a krizových situacích, které dosud nejsou často obcemi dostatečně řešeny, neboť stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky řeší mimořádné události především prostřednictvím vnějšího zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v místě vzniku události z jiných měst a krajů, případně ze zahraničí. Tento model, který neklade důraz na vlastní přípravu obcí i občanů samotných, může být však nefunkční, pokud je plošně zasaženo území celého státu, případně celého kontinentu nebo světa.

Omlouváme se za nepříjemnosti.

Najděte znovu to, co hledáte