NABÍZENÉ KURZY

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. nabízí zajištění vzdělávacích kurzů, určených zejména pro starosty, tajemníky a další členy krizového managementu měst a obcí.

Lektory kurzů jsou odborníci a specialisté z firemního ODBORNÉHO TÝMU i další externí spolupracovníci, kteří se problematice přípravy a zvládání mimořádných situací dlouhodobě po stránce teoretické i praktické věnují.

(1) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VELKÉHO ROZSAHU

 • Legislativní rámec - koncepce ochrany obyvatelstva a související zákony (Krizový zákon, Zákon o IZS, …).
 • Zpracování analýzy rizik v obci a návrh vhodných opatření.
 • Analýza vnitřních zdrojů obce pro zvládání mimořádných situací (přepravní kapacity, skladovací kapacity, zdroje pitné a užitkové vody, lidské zdroje - radioamatéři, lékařský a zdravotnický personál, technický personál – elektrikáři, instalatéři, autoopraváři,…).
 • Zpracování reálných a realizovatelných plánů na krizové řízení obce.
 • Rozdíly mezi standardně řešenými mimořádnými událostmi lokálního významu a krizovými událostmi velkých rozměrů.
 • Definování mimořádné události velkého rozsahu:
  • Celoplošný dlouhodobý blackout
  • EMP a jeho následky
  • Epidemie neznámé nemoci
  • Přírodní katastrofa
  • Válečný stav
 • Krizový management a jeho fungování při mimořádné události velkého rozsahu.
 • Komunikační prostředky a alternativní způsoby spojení – využití existujících funkčních komunikačních prostředků, kapacit místních sítí a poskytovatelů, nouzové rádiové spojení v nelicencovaných i licencovaných pásmech, obsluha zařízení z doporučeného seznamu řešení, systémy spojek a komunikačních bodů.

Kurz je zaměřen na přípravu a realizaci opatření v rámci měst a obcí při mimořádných událostech velkého rozsahu, které osud nejsou obcemi řešeny, neboť stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky řeší mimořádné události prostřednictvím vnějšího zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v místě vzniku události z jiných měst a krajů, případně ze zahraničí. Tento model je však nefunkční, pokud je plošně zasaženo území celého státu, případně celého kontinentu nebo světa.   

Kurz se zásadním způsobem odlišuje od dosud nabízených kurzů, protože se věnuje dosud přehlížené problematice mimořádných událostí velkého rozsahu, kdy nebude možné počítat s významnější pomocí státu a úspěšné zvládnutí vzniklé mimořádné události bude záviset pouze na stupni připravenosti obce v materiální a lidské oblasti. V rámci kurzu jsou přesně popsány zásadní události velkého rozsahu, včetně způsobu fungování krizového managementu při jejich zvládání. Pozornost je také věnována fázi analýzy stávajícího stavu (reálných možností) a následného zpracování plánů na krizové řízení.

(2) CIVILNÍ OBRANA A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

 • Legislativní rámec – příslušná ustanovení Trestního zákona, Listiny práv a svobod a související legislativa
 • Stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky
 • Koncepce Civilní obrany obcí a měst (COOM) jako lokální způsob zajištění přípravy obyvatel na mimořádné události velkého rozsahu
 • Zajištění vnitřních zdrojů pro mimořádné situace – elektrocentrály, radiokomunikační zařízení, zdravotní potřeby, prostředky IPCHO, potravinové rezervy
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Kryty a úkryty – stálé a improvizované. Zmapování, vybavení, údržba.
 • Budování zón dlouhodobého přežití. Definování, nalezení, vybavení, fungování.
 • Civilní bezpečnost občanů, obcí a měst (CIBOOM) – koncepce civilní bezpečnosti a prevence kriminality, ochrana měkkých cílů, konfliktní situace a jejich řešení, vhodné a nevhodné prostředky osobní ochrany a obrany, spolupráce s bezpečnostními složkami
 • Zajištění bezpečnosti v případě mimořádné události velkého rozsahu – hlídky občanské svépomoci, civilní stráž,…

Kurz je zaměřen na přípravu a realizaci opatření v rámci měst a obcí při mimořádných událostech velkého rozsahu, které osud nejsou obcemi řešeny, neboť stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky řeší mimořádné události prostřednictvím vnějšího zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v místě vzniku události z jiných měst a krajů, případně ze zahraničí. Tento model je však nefunkční, pokud je plošně zasaženo území celého státu, případně celého kontinentu nebo světa.  

Kurz se zásadním způsobem odlišuje od dosud nabízených kurzů, protože se věnuje dosud přehlížené problematice mimořádných událostí velkého rozsahu, kdy nebude možné počítat s významnější pomocí státu a úspěšné zvládnutí vzniklé mimořádné události bude záviset pouze na stupni připravenosti obce v materiální a lidské oblasti. V první části se účastníci kurzu seznámí s rozdíly mezi stávající koncepcí ochrany obyvatelstva ČR a koncepcí lokálního způsobu zajištění civilní obrany obyvatel. V druhé části jsou definovány vnitřní zdroje obce pro zvládání mimořádné situace vlastními silami. V závěru kurzu budou mít účastníci možnost seznámit se se způsoby ochrany měkkých cílů a zajištění bezpečnosti obyvatel v případě mimořádné události velkého rozsahu.

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Pro bližší informace o nabízených službách nebo vypracování nezávazné cenové kalkulace využijte

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů

© TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Search