POPTÁVKA SLUŽEB

Neplatný vstup

Jméno zájemce / kontaktní osoby

Neplatný vstup

Příjmení zájemce / kontaktní osoby

Neplatný vstup

Titul(y) před a za jménem

Neplatný vstup

E-mail, na který bude směřována primárně další komunikace!

Neplatný vstup

Pro ověření zadejte e-mail ještě jednou

Neplatný vstup

Kontaktní telefon ve tvaru XXX XXX XXX

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Prezenční forma - 8 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) ... Distanční forma - prostřednictvím aplikace GOOGLE MEET nebo SKYPE ... E-learning - prostřednictvím systému Moodle

Neplatný vstup

Prezenční forma - 4000 Kč / kurz (3 a méně účastníků), 6000 Kč / kurz (4 - 5 účastníků), 8000 Kč / kurz (nad 5 účastníků) ... Distanční forma - 1500 Kč / osoba (min. 3 účastníci) ... E-learning - 500 Kč / osoba

Neplatný vstup

Naši lektoři jsou připraveni v případě zájmu navštívit přímo místo objednatele a uspořádat kurz v jeho zařízení (zasedací nebo školící místnost,…). Prostor objednatele případně upřesněte v následujícím poli.

Skutečná smluvní cena závisí na typu a rozsahu poskytovaných služeb, výchozí cena poskytovaných služeb je 600,- Kč / hod.

0/250

Neplatný vstup

Upřesnění typu a rozsahu poptávaných služeb

Neplatný vstup

Název právnické osoby dle OR nebo jméno fyzické osoby

Neplatný vstup

IČ právnické osoby

Neplatný vstup

Adresa bydliště nebo sídla

Neplatný vstup

PSČ obce ve tvaru XXXXX

Neplatný vstup

Obec

ODESLÁNÍ FORMULÁŘE
Neplatný vstup

Osobní údaje zájemce jsou firmou TRIGON ACADEMIA s.r.o. (dále jen Firmou) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku zájemce nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Neplatný vstup

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Pro bližší informace o nabízených službách nebo vypracování nezávazné cenové kalkulace využijte

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů

© TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Search