Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. byla založena 27. října 2015. Společnost se zaměřuje především na analytickou, poradenskou, konzultační a vzdělávací činnost v bezpečnostní oblasti.

ANALÝZY A KONZULTACE

 • zpracování bezpečnostní analýzy rizik v obcích, městech a firmách
 • analýza a návrh podnikové bezpečnostní politiky
 • odborné analytické a konzultační služby v oblastech civilní (i komerční) bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů
 • další analytické a konzultační služby po dohodě s klientem

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

 • publikační a osvětová činnost, přednášková a lektorská činnost pro obce, firmy, kolektivy i veřejnost
 • poskytování specializovaných kurzů a školení v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů (viz NABÍZENÉ KURZY)
 • zprostředkování a organizování profesionálních střeleckých kurzů (skupinových i individuálních)

SOFTWARE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 • participace na vývoji výukového a zakázkového specializovaného software a informačních (i znalostních) systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování (VIIS)
 • bezpečnostní audit IT a zajištění funkčnosti plánu Disater recovery anebo Kontingenčních plánů včetně zvážení proveditelnosti
 • zpracování problematiky GDPR

PROJEKTY

 • příprava, realizace a kooperace na akademických i komerčních projektech spojených s oblastí bezpečnosti a ochrany měkkých cílů
 • aktivní participace na portálu COOBRA a koncepci Civilní bezpečnosti občanů, obcí a měst (CIBOOM)
 • TRIOBCHOD.cz - obchod s odbornou literaturou a vybavením z oblasti civilní ochrany, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů a přípravy na mimořádné události

Firma není plátcem DPH - smluvní cena závisí na typu a rozsahu služeb!

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Pro bližší informace o nabízených službách nebo vypracování nezávazné cenové kalkulace využijte

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů

© TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Search